mask

Karta zgonu wystawiana przez lekarza

Osoba kładzie białą różę na pomnikKarta zgonu jest dokumentem niezbędnym do organizacji ceremonii pogrzebowej. Nie należy mylić jej z aktem zgonu, który wystawiany jest przez urząd stanu cywilnego. Kartę zgonu może wystawić wyłącznie lekarz.