mask

Klepsydry i nekrologi

Wykonujemy klepsydry i nekrologii, których głównym zadaniem jest informowanie o śmierci danej osoby (zawierają najczęściej imię i nazwisko, pełnioną przez zmarłego funkcję społeczną, datę i przyczynę zgonu) oraz o miejscu i dacie planowanego pogrzebu. Klepsydry rozwieszamy w miejscach publicznych (np. na terenach świątyń, na słupach ogłoszeniowych), natomiast w przypadku nekrologów odpowiadamy za opublikowanie ich w prasie (m.in. Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Fakt, Gazeta Wyborcza, Głos Tygodnik Nowohucki).

 

klepsydra-04
klepsydra-05
klepsydra-07
klepsydra-06
klepsydra-10
klepsydra-08
klepsydra-12
klepsydra-11
klepsydra-14
klepsydra-13
klepsydra-16
klepsydra-15
klepsydra-18
klepsydra-17
klepsydra-01
klepsydra-02
klepsydra-03