mask

Krematorium – Kraków – profesjonalne spopielanie zwłok

Osoba trzyma urnę na prochy

Organizujemy kremację, czyli spopielenie zwłok zmarłego i umieszczenie jego prochów w urnie. Zapewniamy uroczystą oprawę ceremonii pogrzebowej według wszystkich obrządków religijnych. Prowadzimy też sprzedaż urn ceramicznych, kamiennych ,szklanych i drewnianych.

Kiedy umiera ukochana osoba, pierwszą decyzją, którą należy podjąć, jest to, czy odprawić nabożeństwo żałobne i pochować zmarłego w tradycyjnej trumnie czy w urnie. W wielu przypadkach zmarły sporządził przed swoją śmiercią testament, który wyjaśnia jego ostatnią wolę. Wówczas członkowie rodziny muszą zgodnie z prawem przestrzegać zawartego w nim nakazu. Jeśli zmarły życzył sobie kremacji, zachęcamy do współpracy z naszym Krematorium z Krakowa. Jeśli ukochana osoba zmarła z przyczyn naturalnych i nie ma podejrzanych wydarzeń związanych ze śmiercią, proces kremacji można rozpocząć, gdy tylko służby kremacyjne otrzymają akt zgonu. Krematorium musi przechowywać w aktach podpisany formularz uprawniający do spopielenia zwłok. Prochy są wydawane najbliższym krewnym lub upoważnionemu przedstawicielowi rodziny. Po upływie 30 dni krematorium ma prawo do składowania prochów w ogrodzie pamięci lub innym dopuszczalnym miejscu składowania.

Współpracując z naszym zakładem pogrzebowym, możesz wybrać nabożeństwo żałobne przed lub po kremacji. Rodziny, które wybierają usługę przed kremacją, często chcą obejrzeć ciało ostatni raz i należycie pożegnać się ze zmarłym. Mogą Państwo zdecydować się także na kremację bezpośrednią, która odbędzie się zgodnie z harmonogramem krematorium w Krakowie. Mogą mieć Państwo pewność, że każdą usługę wykonamy profesjonalnie i z należytym szacunkiem dla zmarłej osoby.